Akademisk og kulturell boikott av staten Israel
Signer oppropet
LENKER:

European Platform for the Academic and Cultural Boycott of Israel (EPACBI)
www.epacbi.eu

The Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel
www.pacbi.org

British Committee for the Universities of Palestine
www.bricup.org.uk

U.S. Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel http://usacbi.wordpress.com/

Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine
www.aurdip.fr

Opprop

Den israelske staten okkuperer palestinsk jord og nekter palestinerne grunnleggende menneskerettigheter. Angrepet på Gaza i 2009 og den hensynsløse og ulovlige blokaden har rystet hele verden. Med kontroll over hele det gamle Palestina trakasserer Israel daglig den palestinske befolkningen, fordriver dem fra stadig flere områder og behandler dem som annenrangs mennesker. Situasjonen sammenlignes med rette med apartheid-tiden i Sør-Afrika.
 
Israel nekter å rette seg etter FN-resolusjoner og internasjonal lov, men går likevel fri for internasjonale sanksjoner. Derfor må vanlige mennesker ta utfordringen og legge internasjonalt press på Israel. Israelske universiteter, forskningsmiljøer og kulturelle institusjoner spiller en nøkkelrolle i okkupasjonsstaten. Utstrakt samarbeid mellom staten Israel og vesten på disse feltene har bidratt til å legitimere undertrykkelsespolitikken.

Vi ønsker ikke å bryte dialogen, men å ta ansvar og forklare våre kolleger hvorfor vi mener Israels behandling av palestinerne er uakseptabel. Framtida for både palestinere og israelere er avhengig av at okkupasjonspolitikken tar slutt, og at grunnleggende menneskerettigheter sikres for alle som bor i området. Dette tror vi ikke vil komme uten press utenfra. Det finnes også forskere og studenter, kunstnere og kulturarbeidere i Israel, som er i åpen opposisjon til den israelske statens okkupasjonspolitikk. Disse trenger internasjonal støtte. Palestinske akademikere og intellektuelle har gjentatte ganger oppfordret kolleger i utlandet til å boikotte akademiske og kulturelle institusjoner i Israel, for å få slutt på okkupasjon og undertrykking.

Vi som undertegner dette oppropet; kulturarbeidere og ansatte ved ulike universiteter, høgskoler, forskningsinstitusjoner og kulturinstitusjoner i Norge, vil følge denne oppfordringen. Vi oppfordrer alle andre kulturarbeidere og kunstnere, ansatte og studenter ved norske universiteter og høgskoler, samt ansatte ved forskningsinstitutter og kulturelle institusjoner til å gjøre felles sak med oss, ved å avstå fra:

  • Forsknings- og kultursamarbeid med staten Israels universiteter, forskningsinstitusjoner, kunst- og kulturinstitusjoner, og representanter for disse institusjonene.

  • Utveksling av gjesteforskere, - forelesere, gjesteutstillere og artister med disse institusjonene.

  • Tildeling av stipend og forskningsmidler til slike institusjoner og deres representanter.

  • Deltakelse på vitenskapelige konferanser og kulturelle arrangementer i Israel med representanter for slike institusjoner.

Vi oppfordrer samtidig til å samarbeide med og støtte organisasjoner og enkeltpersoner i Israel, inkludert forskere, studenter, kunstnere og kulturarbeidere, som arbeider mot okkupasjonen og krenkelsen av palestinernes menneskerettigheter.
 
Vi vil endelig oppfordre styrene ved norske akademiske og kulturelle institusjoner, kunstnerorganisasjoner, fagforeninger ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, samt studentorganisasjoner i Norge til å støtte denne boikotten.

 

100 personer innen kultur og akademia støtter boikotten ved lansering:

Fritz Albregtsen, professor UiO
Vanja Alling, PhD-student UiO
Paal Bjelke Andersen, forfatter/forlegger
Bård Berg, førsteaman. UiT
Sissel Mutale Bergh,billedkunstner/skribent
Bjørn Bjarre, billedkunstner
Aud Karin Bjørn, forsker
Mari Boine, musiker
Agnes Bolsø, førsteaman. NTNU
Aslak Borgersrud, musiker
Ole Jacob Bull, rådgiver
Bjørgulf Claussen, professor UiO
Torstein Dahle, høgskolelektor HiB
Ingegjerd Dillan, billedkunstner
Anneli Drecker, musiker
Hans Ebbing, magister UiB
Lasse Efskind, ortoped/forfatter
Anders Eiebakke, billedkunstner
Arild Eriksen, sivilarkitekt
Åshild Fause, førsteaman. UiT
Gro Finne, billedkunstner
Jan Terje Faarlund, professor UiO
Mads Gilbert, professor/overlege UiT
Roger Gjerstad, billedkunstner
Espen Goffeng, stud.samf.geo.
Toril Goksøyr, billedkunstner
Nadir Guendouz, Nordic Black Theatre
Øystein Grønning, arkitekt
Willy Guneriussen, professor UiT
Line Halvorsen, filmskaper
Hannah Helseth, sosiolog/forfatter
Kirsti Henriksen, univ. lektor UiT
Erik Hillestad, musikkprodusent KKV
Ingvild Holm, scenekunstner
    Ketil Hylland, professor UiO
Marianne Hølmebakk, billedkunstner
Arnold Johansen, billedkunstner
Svein Flygari Johansen, billedkunstner
Morten Krogh, billedkunstner/prof. emer.
Sonja Krohn, billedkunstner
Andrea Lange, billedkunstner
Benjamin Endré Larsen, stipendiat UiO
Søren Larsen, dr. philos. UiO
Morten Levin, professor NTNU
Sonja Lid, forfatter
Truls Lie, redaktør/filmskaper
Arild Linneberg, professor UiB
Mass Soldal Lund, forsker
Liv Lundberg, professor UiT/poet
Peder Martin Lysestøl, førstelektor HiST
Ketil Magnussen, leder, Oslo Dokumentarkino
Anna Lange Malmanger, kunsthistoriker
Camilla Martens, billedkunstner
Pierre Matte, billedkunstner
Elisabeth Medbøe, billedkunstner
Georges Midré, professor UiT
Trond Peter Stamsøe Munch, skuespiller
Brit Mæhlum, professor NTNU
Trond Nordby, professor UiO
Torill Nustad, leder NTL v UiT
Gert Nygårdshaug, forfatter
Egil Drillo Olsen, landslagstrener
Ole Johnny Olsen, førsteaman. UiB
Ragnar Olsen, musiker/dramatiker
Tommy Olsson, kunstkritiker/kunstner
Torgeir Rebolledo Pedersen, forfatter/dramatiker
Beate Petersen, billedkunstner/skribent
Henrik Placht, billedkunstner
    Per Platou, kunstner/kurator
Brita Pollan, religionsforsker/forfatter
Hege Ramson, skribent
Jan Åge Riseth, seniorforsker NORUT
Ingvild H Rishøi, forfatter
Arne Ruste, forfatter
Per Rygvold, kurator
Kjetil Røed, kunstkritiker
Knut H Røed, professor NVH
Gerdi Schjelderup, skuespiller
Tore Sivertsen, førsteaman. NVH
Rune Skarstein, førsteaman. NTNU
Tom Skauge, førsteaman. HiB.
Eystein Skjerve, professor NVH
Ánde Somby, førsteaman. UiT
Bente Sommerfeldt-Colberg, billedkunstner
Willibald Storn, billedkunstner
Morten Strøksnes, forfatter/journalist
Jørn H Sværen, forfatter/musiker
Ann Rudinow Sætnan, professor NTNU
Pia Tellefsen, skuespiller
Kjell Underlid, professor HiB
Jan Vardøen, musiker/restaurantør
Pål Vigeland, billedkunstner
Edvard Vogt, prof. emer. UiB
Tor Øystein Vaaland, journalist/teolog
Bo K. Wallström, kunstner/rådgiver KORO
Ebba Wergeland, dr. med.
Lene Westerås, redaktør/forfatter
Snorre Ytterstad, billedkunstner
Audun Øfsti, prof. emer. NTNU
Nils Aarsæther, professor UiT
Opprop for akademisk og kulturell boikott av staten Israel er et parti og organisasjons-uavhengig initiativ. Oppropsteksten er formulert av Sonja Krohn, Tore Sivertsen og Ebba Wergeland med basis i oppropene fra UiT, NTNU, NTL ved UiO og forslag reist i ulike kunstnerorganisasjoner. Kampanjen er utformet i samarbeid med Andrea Lange. Webdesign Elin Strandmyr. Kontakt: post@akulbi.net
Opprettet 11.10.2010